HEADLINES


4Value brengt Waterverdedigingswerken geautomatiseerd in kaart. De kernzones worden als GIS-thema gepresenteerd!

Recentelijk heeft iedere gemeente de brief ‘Toepassing uitzondering voor waterverdedigingswerken bij WOZ-taxaties’ ontvangen van de Waarderingskamer. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 wijst de Wa....

15 september 2017 

Lees meer..

4Value brengt Waterverdedigingswerken geautomatiseerd in kaart. De kernzones worden als GIS-thema gepresenteerd!

De aanbesteding Loon op Zand hebben wij op het criterium kwaliteit gewonnen!

In juni 2017 ontvingen wij het gunningsbesluit van de gemeente Loon op Zand voor de aanbesteding ‘Uitvoeringswerkzaamheden Wet WOZ’. Daarin stond het volgende: 'De reden dat u een betere aanbieding heeft ingediend is met na....

12 september 2017 

Lees meer..

De aanbesteding Loon op Zand hebben wij op het criterium kwaliteit gewonnen!

Gebruikersoverleg

Elk jaar organiseren wij twee gebruikersbijeenkomsten. De laatste bijeenkomst op 10 februari 2017 is bezocht door ruim 20 4Woz-gebruikers. Een selecte groep gebruikers die fanatiek met ons meedenken met betrekking tot de doorontwi....

14 april 2017 

Lees meer..

Gebruikersoverleg

Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn kiezen voor 4Woz 2.0!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk heeft 4Value in februari 2017 de opdracht om 4Woz 2.0 te leveren definitief gegund gekregen. Begin maart 2017 was 4Woz 2.0 operationeel voor de gemeenten Emmen en Coevorden....

14 april 2017 

Lees meer..

Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn kiezen voor 4Woz 2.0!